Casino Hry na Interentu
   Online Casino Hry
 » Recenze Kasin
 » FAIR PLAY
 » Šance na výhru
 » Začínáme
 » Jak vkládat $$$
 » Výhry - procenta
 » Etiketa
 » Strategie her
 » Legálnost
   Novinky
 » Novinky
   Herní Pravidla
 » Baccarat
 » Blackjack
 » Caribbean Poker
 » Kostky
 » Keno
 » Pai Gow Poker
 » Ruleta
 » Výherní Automaty
 » Video Poker
   Informace
 » Slovníček hráčů
 » Odkazy
 » Vtipy
   Kontakt
 » Kdo jsme?
 » Bezpečnost
 » Dodatek
 » Kontaktujte Nás
   Doporučujeme
TOPlist

 888casino.cz

casino-on-net.cz casino888.cz  casinonnet.cz  casinoonnet.cz
pacific-poker.cz  pacificpoker.cz sazeninainternetu.cz sazenipointernetu.cz

money-bookers.cz

Legálnost - Internetové Kasina a Casino hry

Vítejte v internetovém kasinu – v oddílu věnovaném právním aspektům.

V době psaní toho článku v České Republice neexistuje žádný zákon jenž by zakazoval internetová casina nebo hraní v internetových casinech.

Následující informace rozhodně nepředstavují komplexní či jednoznačnou analýzu daného tématu, nicméně nabízejí užitečný, základní přehled hlavních témat, záležitostí a problematických aspektů v oblasti legálnosti internetových kasin. Prezentované materiály byly rozděleny do dvou sekcí (jedné pro EU a druhé pro USA) a zabývají se rozdíly mezi výše uvedenými regiony. Nejenže je legislativa EU a USA dost odlišná, ale v některých případech – zejména v případě USA – je formulována poněkud nejasně. Jakožto obyvatel některého z těchto regionů a/nebo potenciální (či stávající) uživatel internetových kasin musíte pochopit a být si vědom existence zákonů, které se na vás jakožto na hráče mohou případně vztahovat! Všeobecně vzato: v EU neexistují žádné zákony, kteréžto by hazardní hry na internetu popisovaly jako nelegální. V případě USA došlo k několika pokusům přijmout zákony, který by tato kasina postavily mimo zákon. Různé státy mají různé zákony a na různé hazardní hry je nazíráno různými způsoby. Přes výše uvedenou nejednoznačnost legislativy se však většina odborníků shoduje na tom, že žádná takováto legislativa nebude nakonec přijata a/nebo následně neobstojí, a tudíž prozatím většina internetových kasin v USA zůstává v oblasti šedé ekonomiky nebo takovéto aktivity není možno soudně stíhat.

Následující odstavce obsahují důležité informace týkající se zákonů a nařízení, jež byly přijaty, navrženy či vykládány v souvislosti s aktivitami v oblasti internetových kasin v různých jurisdikcích. Jak již bylo řečeno, níže uvedené informace by neměly být považovány za právně závazné či za formu právního poradenství. Doufáme proto alespoň, že je shledáte zajímavými a užitečnými!

Internetová kasina a legislativa EU

Země, jež se staly členy Evropské unie, jsou povinny přijímat zboží a služby z ostatních členských zemí. Evropský soudní dvůr nicméně rozhodl, že členské státy EU nemusejí povolit legální hazardní hry z jiných členských zemí. Internetové hazardní hry jsou tudíž jednou z mála oblastí, kde místní (či národní) názory a postupy mají větší váhu než legislativa EU, a tudíž mezi jednotlivými zeměmi existují určité rozdíly. Z tohoto důvodu mají jednotlivé státy v rámci EU pravomoc rozhodovat o tom, zda budou internetové hazardní hry na jejich území povoleny či ne.

Většina (pokud ne všechny) členské státy EU nicméně umožňují svým občanům účastnit se hazardních her na internetu a namísto vypracovávání legislativy, jež by tyto aktivity zakázala, státy většinou společně hledají způsoby, jak je regulovat. Faktem je, že internetová kasina jsou po celé Evropě čím dál více populární a ve skandinávských zemích, Německu, Rakousku, Francii a Irsku jsou zakládány nové pokerové kluby. V zemích Východní Evropy vedl rozmach internetu k boomu internetových kasin. Co se diskusí o legálnosti na národní úrovni týče, nejčastěji je probíráno licencování internetových kasin. Většina členských států ve snaze monitorovat a regulovat internetové provozovatele přijala legislativu, na základě níž jsou kasina povinna získat licence a dodržovat určitá pravidla, aby bylo občanům následně umožněno legálně sázet na příslušných internetových stránkách. Například v Nizozemsku jsou internetová kasina legální a občané se mohou účastnit her provozovaných zámořskými společnostmi. Abychom vám ale přiblížili způsob, jakým různé země v rámci EU přistupují k legislativě a nařízením v oblasti licencování: Nizozemský zákon o hrách neumožňuje občanům účastnit se her provozovaných společnostmi, které nedisponují nizozemskou licencí. Velká Británie na druhou stranu legalizovala téměř všechny tyto aktivity a vede provozovatele k tomu, aby přišli a vytvořili své základny na britské půdě. Tento přístup následně umožňuje zemím jako je Británie regulovat herní průmysl a vyhnout se mnoha problémům, jakými jsou například podvody a praní špinavých peněz, které jsou s těmito aktivitami obvykle spojeny.

Podobně jako ve Spojených Státech, kde různé státy mají různé zákony, také země EU používají různá pravidla a nařízení vztahující se na jejich občany. Kromě výše uvedených příkladů nicméně většina evropských zemí obecně vzato umožňuje svým občanům účastnit se her v internetových kasinech za předpokladu, že dané hry byly vytvořeny či jsou provozovány společnostmi podnikajícími v zemích, ve kterých jsou dané internetové stránky a aktivity legální. Neexistence specifické legislativy EU a jejích členských států v oblasti internetových hazardních her a relativně malá pozornost věnovaná těmto otázkám legislativci znesnadňuje vytvoření obecných pravidel a názorů týkajících se legálnosti internetového pokeru v tomto regionu. Jak již bylo řečeno, účast na internetovém hraní pokeru je obecně vzato v EU legální, nicméně jeho legálnost je bez jakékoli záruky, a casino-hry.cz tudíž doporučuje, abyste si prostudovali zákony a nařízení platné v zemi a oblasti, ve které bydlíte, a to ještě před tím, než se zapojíte do aktivit nabízených internetovými kasiny.

Právní stanovisko: casino-hry.cz není institucí disponující pravomocemi v oblasti legislativy. Uvedené informace by v žádném případě neměly být považovány za formu právního poradenství. Veškeré informace uvedené na těchto stránkách byly zkompilovány z různých tiskových zpráv a článků a jejich správnost není zaručena. Pro přesnější a závaznější informace týkající se legálnosti hraní pokeru na internetu si prostudujte příslušné zákony platné v oblasti, ve které bydlíte, či v jurisdikci, ve které hrajete.

Internetová kasina a americká legislativa

Zákony USA týkající se internetových hazardních her jsou velmi nejednoznačné. Někteří lidé spekulují, že technicky vzato jsou internetová kasina nelegální, nicméně jiní by určitě zdůraznili, že žádný federální zákon americkým občanům účast na těchto aktivitách nezakazuje. Profesor I. Nelson Rose, často citovaný „odborník“ na právní záležitosti týkající se internetových hazardních her zašel dokonce až tak daleko, že tvrdí, že „žádná federální legislativa Spojených Států internetové hazardní hry výslovně nezakazuje, a to v rámci země ani v zahraniční.“ Abychom ještě lépe ilustrovali nejednoznačnost stávající situace: odhaduje se, že 70% všech internetových sázek pochází z USA a že Američané představují více než 80% hráčů internetového pokeru a více než 55% všech internetových hazardních hráčů. Copak všichni tito lidé „porušují zákon“?

Přes výše uvedenou popularitu internetových kasin v USA existují v různých státech různé zákony, které se vztahují na občany snažící se hrát v příslušných regionech, přičemž na federální úrovni již byla zaznamenána snaha tyto aktivity úplně zakázat. Stejně jako v případě mnoha jiných právních záležitostí, v USA záleží na státě, ve kterém žijete. Státy Nevada, Louisiana, Michigan a Illinois přijaly zákony zakazující internetové hazardní hry a obdobné návrhy zákonů byly již předloženy v mnoha dalších státech. Státy Kalifornie, Massachusetts, Jižní Dakota a Utah již přijaly zákony zakazující některé formy internetových hazardních her, zatímco jiné zůstávají povoleny. Většina těchto zákonů nicméně obsahuje zásadní mezery, které místním provozovatelům umožňují přijímání online sázek. Situace je ještě problematičtější, neboť občané obvykle hrají v internetových kasinech, která jsou legální v zemích, kde byla založena či provozována. Jak by tedy mohly státní vlády či dokonce federální vláda stíhat provozování daných aktivit nebo dokonce provozovatele samé?

Federální telekomunikační zákon z roku 1961 (18 U.S.C. § 1084) je nejkritizovanější součástí federální legislativy, o níž by se dalo říci, že se vztahuje na i internetové hazardní hry. Tento zákon, který zakazuje sázení mezi jednotlivými státy realizované na základě telefonních linek připojených k internetu, nicméně specificky zmiňuje a zakazuje pouze „sportovní sázky“. Navíc je legislativa zaměřena zejména na organizátory hazardních her a byla původně vytvořena s úmyslem boje proti organizovanému zločinu. Přestože se objevily snahy o rozšíření platnosti ustanovení výše uvedeného zákona, jediným skutečným výsledkem, který byl doposud v souvislosti s internetovými kasiny zaznamenán, bylo znesnadnění či zamezení americkým občanům realizovat hazardní transakce mimo svůj stát prostřednictvím amerických kreditních karet. Dokonce i v tomto případě však – v souvislosti se založením společností zabývajících se realizací plateb po internetu – je však poněkud obtížné prosazovat jakékoli zákazy týkající se internetových hazardních her.

Jak bylo řečeno, většina amerických zákonů týkajících se hazardních her byla vytvořena s ohledem na existenci organizovaného zločinu a provozovatele herních programů a aktivit. Jinými slovy: je značně nepravděpodobné či dokonce nemožné, že by se obyčejný hráč (i kdyby skutečně hrál nějakou nelegální hru) skutečně dostal do křížku s vládou – za předpokladu, že nebude dělat něco, čím by přímo napomáhal realizaci nelegálních obchodních aktivit. Dalším důkazem, který ilustruje obtížnost jednoznačného zodpovězení otázky týkající se legálnosti internetových kasin ve Spojených Státech, je nedávné rozhodnutí Světové obchodní organizace (z dubna 2005), které potvrdilo závěry z předchozího případu, ve kterém bylo řečeno, že americká legislativa zakazující sázení na internetu porušuje mezinárodní zákony. Některé státy (např. Severní Dakota) se dokonce pokusily schválit zákony, na základě nichž by v daném regionu byl online poker výslovně prohlášen za legální a provozovatelé by byli lákáni, aby přesídlili do daného státu. Přestože tato legislativa schválena nebyla, nebyl schválen ani federální zákon prosazující zakázání internetových hazardních her. Odborníci rovněž předpokládají, že v současnosti připravovaný zákon (již 7. pokus o zakázání internetových hazardních her!) má zhruba stejnou šanci na úspěch, jako je pravděpodobnost, že „vám v budou mezi pěti kartami rozdána čtyři esa“. V současné době tedy ve Spojených Státech neexistuje žádný specifický federální zákon zakazující většinu aktivit realizovaných v internetových kasinech a mnoho státních zákonů je velmi nejednoznačných a nabízejících různé možnosti výkladu. casino-hry.cz nicméně doporučuje, abyste si prostudovali zákony a nařízení platné ve státě a oblasti, ve které bydlíte, a to ještě před tím, než se zapojíte do aktivit nabízených internetovými kasiny.

Právní stanovisko: casino-hry.cz není institucí disponující pravomocemi v oblasti legislativy. Uvedené informace by v žádném případě neměly být považovány za formu právního poradenství. Veškeré informace uvedené na těchto stránkách byly zkompilovány z různých tiskových zpráv a článků a jejich správnost není zaručena. Pro přesnější a závaznější informace týkající se legálnosti hraní pokeru na internetu si prostudujte příslušné zákony platné v oblasti, ve které bydlíte, či v jurisdikci, ve které hrajete.

  CASINO EURO -- Hodnoceno č. 2

CasinoEuro

casino je v češtině

Protože nabízíme ty nejvíc vzrušující casino hry, hraci automaty, např. blackjack, online ruleta, videopoker, vyherni automaty a online poker pro více hráčů. Hrajte odkudkoliv, není zapotřebí stahovat ani instalovat soubory na počítač.
Prostě se zaregistrujte, vyzvedněte si uvítací bonus a začněte hrát. CasinoEuro.cz

  CASINO BETSSON -- Hodnoceno č. 2

 
Betsson

casino je v češtině

Dopručujeme vyzkoušet pro všechy co neovládají skvěle AJ toto kasíno v češtině. Bettson sice není tím absolutně nejlepším kasínem, ale v poměr zábavy a spolehlivosti casina je velmi dobrý. Kasino má dlohuho historii a těší se velkému množství hráčů zejména z Evropy. Zkuste si njeprve casino zahrát jen pro zábavu "FREE PLAY" a kydyž Vám padne do noty ....

  CASINO TROPEZ -- Hodnoceno č. 1


Best Online Casino
Ze všech kasin založených na technologii PlayTech se nám nejvíce líbí Casino Tropez. Je tomu tak, neboť má dokonalou grafiku, která nicméně nevede ke zpomalení software. Všechno funguje naprosto perfektně. Tropez je také pro mezinárodní návštěvníky mnohem atraktivnější než stránky např. New York Casino, neboť Tropez nabízí mnoho jazykových verzí a tři hlavní měny: dolary, eura a britské libry. Tropez navíc dělá vše pro to, aby zajistil regulérnost svých her a setkáte se tu s mnoha upozorněními informujícími o tom, že toto kasino má zájem zejména o důvěru hráčů. A to je dobře. Všeobecně vzato – chyby se v Casino Tropez dost těžko hledají. Určitě se vám bude líbit.

  CASINO ON NET -- Hodnoceno č. 2

Casino On Net funguje od roku 1996, což je s ohledem na rozvoj internetu naprosto úžasné. Díky tomuto faktu se ostatně Casino On Net stalo nejpopulárnějším internetovým kasinem na světě. Hrají v něm tisíce hráčů a pořád se tu něco děje. Casino On Net dokonale zvládlo situaci v oblasti spokojenosti zákazníku, a přestože se novější a ambicióznější kasina snaží přicházet se stále novými a novými triky a lákavějšími propagačními akcemi, nezdá se, že by kvůli tomu Casino On Net jakkoli strádalo. Výhry jsou vypláceny v poměru přesahujícím 97%, což bylo ověřeno společností PriceWaterHouseCoopers, a tyto mezinárodní, mnohojazyčné stránky proto přitahují návštěvníky z mnoha různých zemí. Přestože by nabídka her mohla být mnohem lepší a zákaznická podpora také trochu pokulhává (neboť hráčů je zde až příliš mnoho), Casino On Net je tak populární, jak si zaslouží. Důvodem, proč je toto kasino světovou dvojkou, je fakt, že je všude tam, kde se něco děje.

  EUROPA CASINO -- Hodnoceno č. 3

Europa Casino, zaoceánská obdoba stránek USA Casino, vítá své návštěvníky obrázky Eiffelovky věže a londýnského Big Benu. Jedná se o další monotématické kasino, které před několika měsíci aktualizovalo software a nyní se jedná o jedno z nejlépe graficky provedených kasin na internetu vůbec. Další věc která v tomto kasinu funguje naprosto bezpečně, je naprosto výjimečná nabídka pro hráče hrající v něm po dlouhou dobu. Jednoduše řečeno: pokud hodláte hrát hazardní hry na internetu po dobu více než jen několika měsíců, Europa Casino nabízí nejlepší bonusy pro zákazníky, o jakých jsme kdy slyšeli. Zatímco bonus za registraci ve výši 100 dolarů není ničím výjimečným, stane se výjimečným v průběhu doby, neboť Europa Casino dává hráčům dalších 100 dolarů každý měsíc, a to po dobu celého jednoho roku! To představuje 1.200,- dolaru jako dárek navíc k pravidelným týdenním bonusům, které se vám také přičtou na účet (tedy celkový bonus až 2400 dolarů za rok). Je to proste všestranné kasino, které bude mnoho lidí chtít učinit svým novým internetovým domovem.

  VEGAS RED CASINO -- Hodnoceno č. 4

Vegas Red Casino nabízí vcelku velký bonus až 888 dolarů plus týdenní věrnostní bonusy. Výběr z více jak 70ti her s podporou software of PlayTech zaručuje kvalitu. Kasino dělá vcelku slušný dojem. Závěrem nutno říci, že Red Casino není nikterak špatnou volbou.

  TITAN POKER -- Hodnoceno č. 4

Titan Poker je online Poker herna s mnoha variantami hráčských stolů. Hraní Pokeru je příjemným zpestřením pro hráče online Kasin. Doporučujeme.

  CASINO DEL RIO -- Hodnoceno č. 5

Casino Del Rio nabízí hraní mnoha online her. Jako všechny zde prezentované kasina, je zaručena solidnost a bezpečnost hraní (každý měsíc provádíme testování s min. vkladem 1000 dolarů). Vyzkoušejte sami.
 
Upozornění: Tyto stránky jsou určeny pro osoby straších 18 let. Je rovněž povinností každého se předem informovat, zda online casino hry jsou ve Vaší zemi zákonem povoleny. Obsah stránkek se především týká betting, poker online, on-line hry, online hry , online hry erotické , ruleta bez peněz pro zábavu zadarmo,ruleta jak vyhrát, kasino, casino online poker, hry pro dva, hry ke stazeni, hry on-line, hry na mobil zdarma, casino royal, casino admirál, casino on-line zdarma,hry zdarma ,hry ke stazeni, hry on-line, hry ku stazeni, hry online online ,hokej.cz, cz hokej,casinoonline , onlinecasino , ruleta , internet casino, online kasino, online ruleta kasina, výherní automaty ,vyherni hracie automaty, hraci automaty, hrací automat ,ruleta zdarma , online tipováni, online sazeni hry,online hry, vyherne kasino automaty,hraci kasino automaty sazky hry online ke stažení zdarma ,hry ke stažení zdarma na počítač ,hry ke stažení zdarma,ruleta bez peněz pro zábavu zadarmo,ruleta hra,ruleta jak vyhrát,on-line hry zdarma

CASINO-HRY.CZ © 2005, Všechna práva vyhrazena CASINO - KASINO - CASINA - KASÍNA
 | PRÁCE V ZAHRANIČÍ | MONEY BOOKERS | VÝMĚNA ODKAZU | Letiště Praha | Letiště Ruzyně | Taxi Praha | Limuzíny Pronájem |